OM FÖRENINGEN

VERKSAMHETSIDÉ FÖR BARNENS BIKUPA EKONOMISK FÖRENING

Vi vill att alla pedagoger skall känna en glädje i sitt arbete och att det ges rätt förutsättningar för att kunna följa skollag, läroplan och riktlinjer för förskolan.
Vi respekterar och värnar om varandras olikheter och ser det som ett sätt att göra arbetslaget komplett. Detta synsätt ska också genomsyra arbetet med barnen och dess vårdnadshavare på förskolan.
Föreningen vill skapa goda förutsättningarna för att driva en inspirerande, glädjefull, lärorik och trygg förskola för alla inskrivna barn och vårdnadshavare.
Vår målsättning är att barn och pedagoger ska få en trivsam och trygg arbetsmiljö där glädje sprids mellan stora och små.
För att uppnå våra mål för en bra förskola för alla, gör vi kontinuerligt utvärderingar och handlingsplaner för verksamheten där styrelsen för förskolan ansvarar för utförande och uppföljning.