VÅR VISION

VÅR VISION OM EN BRA FÖRSKOLA FÖR ALLA BARN.

TRYGGHET

Vi strävar efter att skapa en tillitsfull och trygg relation med barn och vårdnadshavare.

GLÄDJE

Vi vill att alla barn ska känna glädje när de kommer till förskolan.

SJÄLVKÄNSLA

Genom att aktivt jobba för att stärka barnens självkänsla vill vi att varje barn ska känna sig betydelsefull och sedd.

NYFIKENHET

Vårt mål är att skapa en nyfikenhet och väcka en lust att vilja lära.

DEMOKRATI

Barnen ska vistas i en demokratisk miljö där man känner sig sedd och hörd

DELAKTIGHET

Barnen ska känna sig delaktiga i verksamheten och känna att deras åsikter är betydelsefulla.

RESPEKT

Genom att vara goda förebilder och visa respekt mot barn och andra vuxna som vistas på förskolan.

OLIKA

Vi strävar efter att alla barn ska våga vara sig själva och att olika är bra!