Vår undervisning

När vi planerar vår undervisning och iordningställer våra miljöer tänker vi alltid ur ett hälsofrämjande perspektiv. Vår fysiska och psykiska hälsa är för oss ett stort fokus och något som genomsyrar i allt vi gör. Exempel på detta är, varierande lärmiljöer där barnen får både stå och sitta, promenader i närområdet, ett lugnt och harmoniskt mottagande på morgonen, den dagliga vilan då alla barn får chans till en stunds avkoppling m.m.


När vi planerar vår undervisning och iordningställer våra miljöer tänker vi alltid ur ett hälsofrämjande perspektiv. Vår fysiska och psykiska hälsa är för oss ett stort fokus och något som genomsyrar i allt vi gör.                      Exempel på detta är, varierande lärmiljöer där barnen får både stå och sitta, promenader i närområdet, ett lugnt och harmoniskt mottagande på morgonen, den dagliga vilan då alla barn får chans till en stunds avkoppling m.m.


Förskolan har ett eget tillagningskök där vår kock Catharina tillagar näringsriktig mat. Catharina äter också med på alla måltider vilket gör att barnen blir delaktiga i hur maten tillagats och kan också påverka förskolans meny.


Alla våra aktiviteter planeras, genomförs och utvärderas kontinuerligt enligt läroplanen för förskolan samt skollagen. Vår dokumentation finns alltid tillgänglig i förskolans lärmiljö. För att synliggöra vår undervisning för vårdnadshavare använder vi unikum. Unikum är ett dokumentationsverktyg för förskolan. Där kan man som vårdnadshavare loggar in, och tar del av vår undervisning.