Pedagogisk verksamhet

På Barnens Bikupa har vi en barngrupp på mellan 35-40 barn.
Vi jobbar med åldersblandade grupper där barnen är mellan 1 – 5 år. Våra grupper heter Pyret och Polarn. För att skapa en vi-känsla i huset jobbar vi mycket tillsammans med tvärgrupper, uteaktiviteter osv.

Ett tema som genomsyrar hela vår verksamhet alltid är friskvård och hälsa.
Vi vill göra barnen uppmärksamma på betydelsen av att äta bra mat och att röra på sig. För att hålla oss pigga och friska, vistas vi ute stora delar av dagen. Alla barn sover ute i vagnar året runt. Vi har mycket fysisk aktivitet, vilket gynnar barnens motoriska utveckling och gör oss starka i kroppen.

En stor del av det hälsobefrämjande arbetet utgörs i vårt egna tillagningskök. I köket har vi utbildad personal som lagar näringsriktig mat från grunden. Vår policy är att vi ska:

● Servera frukt och/eller grönsaker till alla måltider varje dag.
● Inte använda socker som tillsats i t.ex. smoothie, fil, yoghurt etc.
● Endast servera glass eller annan fika vid speciella tillfällen.
● Till mellanmål servera mjuk/hård macka, yoghurt, fil, smoothie, frukt, grönsaker med dip etc.
● Handla närproducerat i den mån budget och utbud finns.
● Använda oss av skogen och trädgårdens frukter, bär och grönsaker.
● Låta barnen vara med vid matlagning och bakning när tillfälle ges.

Genom detta arbete har vi sett goda resultat också vad gäller sjukfrånvaron bland barn och personal.

Den psykiska hälsan är precis lika viktig som den fysiska. Glädje ska vara en röd tråd genom hela dagen, och barnen ska lära på ett lustfyllt sätt med hjälp av mycket lek och skratt. Vi vill också med hjälp av barn och föräldrar skapa en trivsam och lugn miljö där vi alla kan trivas och må bra.

Vi jobbar ständigt med läroplanen för förskolan (finns att läsa på www.skolverket.se) och anpassar våra mål till den aktuella barngruppen. Vi ser till vad gruppen behöver och är intresserade av just nu. Arbetet utformar vi på ett lekfullt och lustfyllt sätt som passar deras utvecklingsnivå.

Alla våra aktiviteter planeras, genomförs och utvärderas kontinuerligt enligt läroplanen för förskolan samt skollagen. Vår dokumentation finns alltid tillgänglig i förskolans lärmiljö. För att synliggöra vår undervisning för vårdnadshavare använder vi unikum. Unikum är ett dokumentationsverktyg för förskolan. Där kan man som förälder logga in, och ta del av vår undervisning.