Ringsegård växte i slutet av 80-talet och många barnfamiljer sökte sig till området. Falkenbergs kommun hade vid denna tidpunkt ingen avsikt att starta en kommunal förskola i området. Problem uppstod med barnomsorgen, vilket medförde att ett antal engagerade föräldrar kom på tanken att starta ett föräldrakooperativ.
Verksamheten bedrevs fram till december 2011 på Bivägen i Ringsegård. Eftersom antalet barn i området ökat under åren, växte man till slut ur sina lokaler. Under våren 2011 började man därför bygga nya, och större, lokaler på Strandåkervägen.
Vår förskola har idag två åldersblandade grupper och 35-40 inskrivna barn.
Vi har eget tillagningskök, med utbildad personal, som lagar näringsriktig mat från grunden.
Årsskiftet 2017/2018 omvandlades föräldrakooperativet och drivs nu i egen regi av Malin och Magdalena som är också är en del av personalgruppen.